ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ !

 

ÜMUMİ ORTA (9 İLLİK ) TƏHSİL BAZASINDAN TAM ORTA (11 İLLİK ) TƏHSIL BAZASINDAN BAKI İDARƏETMƏ VƏ TEXNOLOGİYA KOLLECİNƏ QƏBUL OLUNMUŞ

ABİTURİYENTLƏRİN NƏZƏRİNƏ !..

__________(9 illik) ________

(11 illik)_____________________

1. Attestat (Şəhadətnamə) (əsli və surəti- 2 ədəd)

1. Attestat (əsli və surəti- 2 ədəd)

2. Şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli və surəti- 2 ədəd)

2. Şəxsiyyət vəsiqəsi (əsli və surəti- 2 ədəd)

3. Тibbi arayış

3. Тibbi arayış

4. 4 ədəd şəkil ( 3 х 4 formada)

4. 4 ədəd şəkil ( 3 х 4 formada)

5. İş nömrəsi

5. İş nömrəsi

Ödənişli əsalarla qəbul olan tələbələrin ödənişinin ödənilməsi üçün)______

BAKI İDARETMƏ VƏTEXNOLOGİYA KOLLECİ

Bank Rekviztləri:

Adı: Dövlət Xəzinədarlıq Aqentliyi. Kodu: 210005 VÖEN: 1401555071

Müxbir Hesab: AZ 41 NABZ 01360100000000003944 S.W.I.F.T BIK CTREAZ22

HESAB№ AZ 25 CTRE 00000000000002167718 VÖEN 1400500631

TƏSNİFAT KODU: 142543

SƏVİYYƏ KODU: 3

Təyinatın adı:

Təhsil haqqı.

Qeydiyyat günləri:

06 .10.2020-ci il tarixindən

14 .10.2020-ci il tarixə qədər . Saat 1000 17 00

Qeydiyyat günləri:

06 .10.2020-ci il tarixindən

14 .10.2020-ci il tarixə qədər . Saat 1000 17 00

Online qeydiyyat üçün sənədləri PDF formada aşağıda qeyd olunan ünvana göndərməyiniz xahiş olunur.

Ödənişli əsaslarla qəbul olunan tələbələr ödəniş qəbzinin surətini göndərməlidir.

bakidtik@mail.ru office@bitkol.edu.az