Proqramlaşdırılma şöbəsində yarış

06.12.2017-ci ildə Proqramlaşdırılma şöbəsində 6 qrup arasında yarışma keçildi. Məqsəd tələbələrdə bilik səviyyəsini və dünyagörüşünü artırmaq idi. Bütün qruplar verilən sualları fəallıqla cavablandırıldılar. Lakin 1-ci yeri P207 qrupu qazandı. Tələbələr həvəsləndirmək üçün sertifikat və qulaqcıqlar verildi.